Stazione Centrale di Milano

Milano Centrale är en järnvägsstation i Milano, men inte bara det. Den är dessutom stadens största järnvägsstation och fungerar som en knutpunkt för tågtrafiken i de centralare delarna av Sydeuropa. Stationen är även den näst största i hela Italien efter Roms järnvägsstation Termini. Officiellt invigdes stationen den första juli år 1931 och ersatte då den äldre centralstationen från år 1864. Arktitekten hette Ulisse Stacchini (dog år 1947) som kom med det vinnande bidraget i tävlingen år 1912 om vem som skulle få uppdraget att formge stationen. Det fanns dock ett villkor. Skissen skulle hålla sig inom ramen för ingenjören Cesare Saldinis generalplan. Några förseningar gjorde att själva byggnadsarbetet inleddes först år 1926 vilket medförde att Stacchinis konstruktion delvis byggde på föråldrad teknik.

Trackback from your site.