Post

Post och frimärken sköts vid tobakskiosker markerade med en blåvit skylt med “T” eller “Tabacchi” skrivet på.